Onze missie/Our mission


Niets minder dan het vereenvoudigen van uw douanezaken, is het doel van FG customs. Export, import naar /of vanuit niet-EU staten van uw product is immers ook onze zaak. Kopzorgen, die wij van U overnemen en dankzij onze ervaring en liefde voor het vak in no time wegnemen; waarna U met een gerust hart uw core business de volledige aandacht kan schenken die het verdient !


Nothing less than simplifying your customs affairs is our target. Export to and import from non-EU States of your goods, is also our business. Thanks to our knowledge, experience and love for our profession; in no-time, we take away your worries so you can focus on your own core business and give this the attention it deserves.
Onze visie/Our vision


Douanematerie is steeds in beweging; nieuwe digitale processen komen op ons af en het opzet moet zijn, hierin met onze partners mee te gaan en bijkomende services te verlenen aan ons cliënteel. Als dusdanig én met een groeiende klantenportefeuille, moet FG customs in de verschillende logistieke hubs een begrip worden, waar men niet naast kan wanneer het gaat om douanezaken.


Customs matters are always changing and so are all digital processes. Our aim is to provide additional services to all our customers.   With a growing team and customer base, we want FG customs to become an established value in the world of logistic hubs when talking about customs affairs.Onze strategie/Our Strategy


Vertrouwen door ervaring. Het is onze slagzin en niet alleen dat. De kennis van zaken die wij hebben opgebouwd door de jaren heen, moet ervoor zorgen dat klanten meteen weten dat ze aan het goede adres zijn, wanneer ze hun douaneformaliteiten aan ons toevertrouwen. In alle rust en op basis van de verleende informatie omtrent hun op stapel staande operaties, zal de specifieke douanematerie van naaldje tot draadje worden uitgelegd, waarna verdere transparantie onze troef zal zijn.


Trust in experience. It is our corporate message and much more than that. The accumulated knowledge throughout the years has to make sure customers are convinced for being at the right place, when trusting us with their customs affairs. Based on granted information and in all peace and quiet, specific customs matters will clearly be explained in all transparency.