Where/how to find us?

Waar/hoe kan je ons vinden?Central location in Belgium

Centrale lokatie in België

Central building @ #BRUcargo Centraal gebouw

Pass the door...

Ga door de schuifdeur...

Elevator at the right...

Lift op de rechter kant...

7th floor...

7de verdieping...

Left...

Links...


Pass the door and at the end to the left...

De deur door naar links...

Welcome!

Welkom!

Congrats you found us. Unit 66