Waarom zou jij werken met FG customs?

Why would you work with FG customs?


Wij zijn een kleine en flexibele speler met focus op service!

We are a small and flexible player with service as focus!


Wij maken jouw douanestop kort en efficiënt. 

We make your customs stop short and efficient.

Voorbereiding is het begin van alles...

Preparation is key...

Voor onze transporteurs en personen die op afspraak komen:

For our transporters and people that come on appointment :


Wanneer voorbereid;

When prepared;


Import: 25-30 minuten/minutes*

Export: 5 minuten/minutes*


*Indien geen douanecontroles of systeempannes.

*When no customs checks out system outages.


Wij vragen betaling van invoerrechten en BTW op voorhand.

Note that we request upfront payment of import duties and VAT.


Voor onze privepersonen en firma's die luchtvracht komen uithalen of handbagage attest 80:

For private persons and companies who collect their airfreight themselves or hand carry attestation 80:


Indien eerste maal/When first time:

60 minuten/minutes minimum.


Wij vragen betaling van invoerrechten en BTW op voorhand.

Note that we request upfront payment of import duties and VAT.


Je kan bij ons betalen met Bancontact.

Geen Visa or Mastercard!


You can pay with us with Bancontact.

No Visa or Mastercard!