Welcome...

Wij zijn er voor jou!

We are here for you!

Wij bieden douaneformaliteiten en -consultancy. Voor exporteurs, importeurs. Kortom : iedereen die te maken heeft met douanezaken, die het vergemakkelijken van een doorgaans voor leken, erg moeilijke en tijdrovende materie willen. Met ervaring én passie voor het vak, maken we het verschil.

We offer customs formalities and consultancy. For exporters, importers, forwarders. In short : everyone that gets involved with customs affairs. This will make, such difficult and time consuming matters, much easier for non-experts. With experience and passion for our work, we will make the difference.Wij zijn "het" onafhankelijke douaneagentschap  met focus op lucht- en baanvracht.

We are "the" neutral customs agency with focus on air- and roadfreight.


Average waiting times at FG when prepared in advance and no customs check: export 5 minutes / import 30 minutes...


We do not have a fancy website but do have the service you deserve!

Our google reviews, your guide! No blablabla... Just read!

Specialities:

Invoer/wederinvoer                                                                                                                 Importclearance/reimportation                                                    

Uitvoer definitief/tijdelijk                                                                                                        Export clearance definitive/temporary

ATR/EUR1 certificaten                                                                                                            ATR/EUR1 certificates

                                                                                            

In en uitvoer voertuigen                                                                                                          Import and export of vehicles

Ook oldtimers                                                                                                                           As well oldtimers

Verhuizen export en import                                                                                                    Removals export and import

Hand carry via Zaventem import (Attest 80)/export                                                          Hand carry (OBC) via Zaventem                                                                                                                                                                                                                 import/export


136F diplomatieke goederen                                                                                                  136F diplomatic goods

 Praktijkgerichte consultancy                                                                                                 Practical consultancy

                                                                                                                                                                                   

Note: General cargo voor import dus geen alcohol of voeding inzake accijns en voedselinspectie.

           Eigen laadplaats voor aangiftes op vrachtwagen! 

           General cargo for import as such no alcohol or food items regarding excise duties and food control administration.

           Own loading place for clearance on truck!